ေနာင္ဂ်ိန္

ေဟာ့ဒီေရစင္နဲ႔ျဖန္းလိုက္ရင္ အားလံုးအႏၱရာယ္ေတြရွင္းသြားမယ္...

  • Rating
  • Status
  • Media
  • Format

Movie Details

Director
ခင္ေစာမ်ိဳး(အေဖ့ပညာ)
Author
လွဝင္း (A1)
Writer
လွဝင္း (A1)
Actors
လူမင္း, ပက္ထရစ္ရွာ, ေဘဘီေမာင္
Overview
"ေတာသားေလး ေမာင္ေအာင္ဘြား ဆီကိုစာတစ္ေစာင္ေရာက္လာခဲ့ရာကအစျပဳၿပီးသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူနဲ႔ရန္ကုန္ကုိတတ္ခဲ့ေတာ့ ပပ ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ဟာသဆန္ဆန္ဘယ္လိုေတြ႕ဆံုၾကမလဲဆိုတာ...အိမ္တစ္အိမ္တည္းကိုမထင္မွတ္ဘဲအတူတူေရာက္ေနၾကတဲ့ ေမာင္ေအာင္ဘြား နဲ႔ ပပ တို႔ရဲ႕ပတ္သတ္မႈကဘာျဖစ္မလဲ...ေမာင္ေအာင္ဘြား ဆီကုိေရာက္လာတဲ့စာနဲ႔ ပပ ဆီကိုေရာက္တဲ့စာကအတူတူျဖစ္ခဲ့ရာ အဲဒီစာကဘာစာလဲ...."
Genres
ရယ္စရာ, အခ်စ္
Producer
Lucky Seven
Production
ပီတိဗီဒီယို
Runtime
1 h 29 min
Release Date
04/10/2019

ဇာတ္ကားနမူနာ

Leave a Reply