ေန႔စား

ခင္ဗ်ားလို အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့ Boss နဲ႔ ေအာက္တန္းစား Supervisor ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္မလုပ္ဘူး..

  • Rating
  • Status
  • Media
  • Format
  • Subtitles
    None

Movie Details

Director
ဂ်ိဳး
Author
ဂ်ိဳး
Writer
အက္ဆစ္
Actors
ေဇရဲထက္, မင္းဦး, ေရႊသမီး
Overview
"ေန႔စားဘဝနဲ႔မိခင္နဲ႔ညီမေလးကိုလုပ္ေကၽြးေနၿပီးအမွန္တရားကိုလက္ကုိင္ထားကာ မဟုတ္မခံတတ္တဲ့ ရဲထက္ မွာအလုပ္လုပ္ရင္း မတရားအလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရတာေၾကာင့္သူေဌးျဖစ္သူ ဦးသီေဇာ္ နဲ႔စကားမ်ားကာအလုပ္မွထြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဦးသီေဇာ္ ရဲ႕သမီး ငုေဝသီေဇာ္ မွာ ရဲထက္ ကိုျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္မိသြားၿပီး ရဲထက္ ရဲ႕မိသားစုကိုကူညီေထာက္ပံ့ရင္း ရဲထက္ နဲ႔ ငုေဝသီေဇာ္ ခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားတာကို ဦးသီေဇာ္ မွသိရွိၿပီးသေဘာမတူတာေၾကာင့္ ရဲထက္ နဲ႔ ငုေဝ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ ... ရဲထက္ မွာ ဦးသီေဇာ္ ရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သြားသလဲ ..."
Genres
အခ်စ္, ေမတၱာဘြဲ႕
Producer
ပါဝါကင္း
Production
ပီတိဗီဒီယို
Runtime
1 h 20 min
Release Date
19/07/2019

ဇာတ္ကားနမူနာ

Leave a Reply