သတိေဆးမထိုးရ

မရွိေသးတဲ့ ေဆးဝါးအသစ္ေတြဖန္တီးထုတ္တဲ့ သူပဲက်ဳပ္ကျဖစ္ခ်င္တာ ...

  • Rating
  • Status
  • Media
  • Format
  • Subtitles
    None

Movie Details

Director
ေမာင္ၿဖိဳး
Author
ေမာင္သစၥာ
Writer
ေမာင္သစၥာ
Actors
ျဖိဳးေငြစိုး, ဆန္းထြဋ္, ေမကဗ်ာ
Overview
"ကိုၿဖိဳး မွာမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ျဖစ္ခါကာစအခ်ိန္မွာသူေဌးရဲ႕စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကိုလက္ခံခဲ့ရာကအစျပဳၿပီး ကိုၿဖိဳး တစ္ေယာက္ အဲဒီစမ္းသပ္မႈဒဏ္ကိုမခံစားရခင္မွာ ရီဝင္း နဲ႔ခ်စ္သူျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ စမ္းသပ္မႈရဲ႕ဒဏ္ကိုခံခဲ့ရေတာ့ သူေဌးရဲ႕စမ္းသပ္မႈမွာေအာင္ျမင္ေသာ္ျငားလည္း ကိုၿဖိဳး မွာသဘာဝကိုဆန္႔က်င္တဲ့ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုးရင္ဆုိင္ရမယ့္အျဖစ္ကိုေရာက္ရွိသြားေပမယ့္လည္း ရီဝင္း မွာခ်စ္သူရဲ႕အျဖစ္ကိုစာနာနားလည္ေပးၿပီးဂရုစိုက္ခ်စ္ေနေပမယ့္ ကိုၿဖိဳး ရဲ႕ရင္ဆုိင္ရမယ့္အျဖစ္ကဘာလဲ .... စမ္းသပ္မႈဆုိတာကေကာဘာလဲ...."
Genres
ရယ္စရာ, အခ်စ္
Producer
Star Jade
Production
ပီတိဗီဒီယို
Runtime
1 h 42 min
Release Date
28/06/2019

ဇာတ္ကားနမူနာ

Leave a Reply