ေက်ာ္ဇ

ျပည္ေတာ္ျပန္ထြန္းဇံ

“ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား ထြန္းဇံ မွာသိပ္ခ်စ္ရတဲ့ခ်စ္သူ ျမႏွင္းေဝ ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ခ်စ္ေနရေပမယ့္ ျမႏွင္းေဝ ရဲ႕မိခင္မွာသေဘာမတူတာေၾကာင့္ဘယ္လိုအခက္ေတြ႕ၾကမလဲ….ထြန္းဇံ ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဘသစ္ ရဲ႕ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ထုိးတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ေတာ့ ထြန္းဇံ တစ္ေယာက္ဘာဆက္လုပ္မလဲ…ျမႏွင္းေဝ တစ္ေယာက္ေပ်ာက္ခ်င္းမလွေပ်ာက္သြားခဲ့ရာစြပ္စြဲခံရတဲ့ ထြန္းဇံ တစ္ေယာက္အျပစ္ေပးခံရရင္း ျမႏွင္းေဝ ရဲ႕အမႈကို ထြန္းဇံ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါ့မလား…ျမႏွင္းေဝ ကိုျပန္ေတြ႕ႏုိင္ပါ့မလား…ျပည္ေတာ္ျပန္ ထြန္းဇံ ရဲ႕အခ်စ္ေရးကကံေကာင္းႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာ….”