ဖူးစံု

ျပည္ေတာ္ျပန္ထြန္းဇံ

“ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား ထြန္းဇံ မွာသိပ္ခ်စ္ရတဲ့ခ်စ္သူ ျမႏွင္းေဝ ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ခ်စ္ေနရေပမယ့္ ျမႏွင္းေဝ ရဲ႕မိခင္မွာသေဘာမတူတာေၾကာင့္ဘယ္လိုအခက္ေတြ႕ၾကမလဲ….ထြန္းဇံ ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဘသစ္ ရဲ႕ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ထုိးတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ေတာ့ ထြန္းဇံ တစ္ေယာက္ဘာဆက္လုပ္မလဲ…ျမႏွင္းေဝ တစ္ေယာက္ေပ်ာက္ခ်င္းမလွေပ်ာက္သြားခဲ့ရာစြပ္စြဲခံရတဲ့ ထြန္းဇံ တစ္ေယာက္အျပစ္ေပးခံရရင္း ျမႏွင္းေဝ ရဲ႕အမႈကို ထြန္းဇံ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါ့မလား…ျမႏွင္းေဝ ကိုျပန္ေတြ႕ႏုိင္ပါ့မလား…ျပည္ေတာ္ျပန္ ထြန္းဇံ ရဲ႕အခ်စ္ေရးကကံေကာင္းႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာ….”

ကမာၻႀကီးႏွစ္ျခမ္းကြဲေစဦးေတာ့

ေအာင္လွ နဲ႔ စံပယ္ေထြး တို႔မွာသိပ္ခ်စ္ၾကတဲ့မိဘမဲ့ေမာင္ႏွမေတြျဖစ္ၾကေတာ့ ေအာင္လွ မွာခ်စ္ရတဲ့ ႀကိဳင္သင္း ထပ္ညီမျဖစ္သူ စံပယ္ ကိုဦးစားေပးေနေတာ့ သူတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ႕အခ်စ္ေရးကသာယာပါ့မလား …. စံပယ္ ရဲ႕ဘဝမွာမထင္မွတ္ဘဲအမဲစက္ႀကီးတစ္ခုဘယ္လိုထင္ရွားသြားမလဲ … အဲဒီအမဲစက္ေၾကာင့္ ေအာင္လွ ရဲ႕ကမာၻႀကီးဘယ္လိုျဖစ္ၿပီးႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားမလဲဆုိတာ …. စံပယ္ ရဲ႕အမဲစက္ကိုထင္ရွားေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့သူကဘယ္သူျဖစ္မလဲ ….